,

ATK V120

ATK V120 (12inches Speaker)

Power : 400W
Frequency response : 55Hz~18kHz
Sensitivity (1W/1m) : 97dB
Impedance : 8ohm
Nominal directivity : 110•x110•